Жұмыспен қамту

2021 жылы ҚМГ қатысатын өңірлерде өндірістік қызметті тоқтатуға жол бермеді және елде 55 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз ете алды.

2021 жылдың аяғында қызметкерлердің нақты саны ҚМГ компаниялар тобы бойынша 44 650 адамды, аутстаффинг – 2787 адамды құрады.

Компания қызметінің бағыты ауыр, қауіпті және зиянды еңбек жағдайларымен байланысты болатынын ескере отырып, ерлер үлесі 82%-ды, әйелдер үлесі 18%-ды құрайды.

Персоналдың жалпы санындағы өндірістік персоналдың үлесі 92%-ды, әкімшілік-басқару персоналының үлесі 8%-ды құрайды.

2019-2021 жылдардағы жынысы бойынша бөлгендегі қызметкерлер, %

жылдар

2019

2020

2021

ерлер

82

81

82

әйелдер

18

19

18

Ескертпе: 10 айдағы ҚТГ ерлер – 11 141 адам. 10 айдағы ҚТГ әйелдер – 2 318 адам

Есепті кезеңдегі жынысы және санаттары бойынша бөлінген қызметкерлер, %

Қызметкерлер санаттарының атауы

 Ерлер

Әйелдер

Жалпы адам санының әр санатындағы қызметкерлердің үлесі, %

Басшылар

82

18

11

Мамандар

60

40

20

Жұмысшылар

88

12

69

Ескертпе:

10 айдағы ҚТГ басшылары – 1 501 адам, ерлер – 1 297 адам, әйелдер – 230 адам.

10 айдағы ҚТГ мамандары – 3 836 адам, ерлер – 2 543 адам, әйелдер – 1 355 адам

10 айдағы ҚТГ жұмысшылары – 7 323 адам, ерлер – 7 159 адам, әйелдер – 330 адам.

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ САНАТТАР БОЙЫНША ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ЖЫНЫСЫ БОЙЫНША БӨЛІНІСТЕГІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

2021 жылы ҚМГ компаниялар тобында басшы әйелдердің үлесі ҚМГ компаниялар тобындағы басшылардың жалпы санының 18%-ын, мамандардың жалпы санынан әйелдердің 40%-ын мамандар, жұмысшы кәсіптерінің жалпы санынан әйелдердің 12%-ын жұмысшылар құрады. Өткен жылмен салыстырғанда әйелдердің үлесі өзгерген жоқ.

Жас санаты бойынша қызметкерлердің негізгі үлесі 31-ден 50 жасқа дейінгі топта – 59%-ын құрайды, бұл ретте ерлердің үлесі 81%-ын, әйелдердің үлесі – 19%-ын құрайды.

50 жастан асқан қызметкерлердің саны персоналдың жалпы санының 29%-ын құрайды, бұл ретте ерлердің үлесі 81%, әйелдер – 19%-ды құрайды.

30 жасқа дейінгі жастардың үлесі персоналдың жалпы санының 12%-ын құрайды, бұл ретте ерлердің үлесі 86%-ын, әйелдердің үлесі 14%-ын құрайды.

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ЖАС ТОПТАРЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

2019-2021 жылдардағы жас топтары бойынша ҚМГ қызметкерлері, %

Жасы

2019

2020

2021

30 жасқа дейін

14

12

12

31-ден 50 жасқа дейін

59

60

59

50 жастан жоғары

27

28

29

Ескертпе: ҚТГ 2021 жылғы 10 ай ішінде: 30 жасқа дейін – 2 373 адам, 31 жастан 50 жасқа дейін – 7 890, 50 жастан жоғары – 3 198 адам.

2019-2021 жылдардағы жаңада жалға алынған қызметкерлер, %

Жылдар

2019

2020

2021

қабылданған қызметкерлердің %

7

8

9

Ескертпе: 10 ай ішінде ҚТГ – 2 %

2021 жылы жаңадан жалға алынған қызметкерлердің саны 4 266 адамды7 немесе орташа тізімдік санның 9%-ын құрайды

Есепті кезеңде еңбек қатынастары тоқтатылған қызметкерлер саны 2 9368 адамды немесе орташа тізімдік санның 6%-ын құрады, оның ішінде жас санаттары бойынша: 30 жасқа дейін – 29% (2020 жылы 24%, 2019 жылы 22%), 31-ден 50 жасқа дейін – 44% (2020 жылы 48%, 2019 жылы 49%), 50 жылдан астам – 27% (2020 жылы 28%, 2019 жылы 29%).

7 ҚТГ 10 ай ішінде – 1 649 адам

8 ҚТГ 10 ай ішінде – 496 адам

Жылдар

2019

2020

2021

ҚМГ компаниялар тобы бойынша тұрақтамау коэффициенті

7 %

6 %

6 %

*Қызметкерлердің тұрақтамау коэффициенті = А/В*100, мұнда А – есепті кезеңнің аяғында тараптардың келісімі бойынша немесе қызметкердің кінәсінен өз бастамасы бойынша жұмыстан босатылған қызметкерлердің саны; В – есепті кезеңдегі орташа тізімдік саны.

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ЖАС ТОПТАРЫ БОЙЫНША ЖАҢАДАН ҚАБЫЛДАНҒАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ЖЫНЫСЫ БОЙЫНША БӨЛІНІСТЕ ЖАҢАДАН ҚАБЫЛДАНҒАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Бала күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлер саны есепті кезеңнің соңында 7689 адамды құрады, бұл ретте әйелдердің үлесі 95%-ды, ерлердің үлесі 5%-ын құрайды.

Компанияның барлық қызметкерлерінің 43% есепті кезеңде нәтижелілік бағалаудан өтті (2020 жылы 54%, 2019 жылы 48%). Оның ішінде: әйелдер – 20%, ерлер – 80%. Қызметкерлер санаттары бойынша бөлінген: басшылар – 11%, мамандар – 25%, жұмысшылар – 64%.

Есепті кезеңде жүктілігі және босануы бойынша демалыстағы әйелдер 23110 адамды құрайды.

9 10 ай ішінде ҚТГ – 332 адам

10 0 10 ай ішінде ҚТГ – 42 адам

ЕСЕПТІК КЕЗЕҢДЕ ЖАС САНАТТАРЫ БОЙЫНША ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ТОҚТАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖЫНЫСЫ БОЙЫНША БӨЛІНІСТЕ

БАЛА КҮТІМІ БОЙЫНША ДЕМАЛЫСТА ЖҮРГЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРАДАМ

2019-2021 ЖЫЛДАРЫ ЖҮКТІЛІГІ ЖӘНЕ БОСАНУЫ БОЙЫНША ДЕМАЛЫСТА ЖҮРГЕН ӘЙЕЛДЕР