ҚМГ компаниялар тобының құрамына дауыс беретін акциялардың (қатысу үлестерінің) 50 және одан да көп проценті тікелей немесе жанама түрде ҚМГ-ге тиесілі 110 компания кіреді, оның
56-сы ҚР аумағында орналасқан.