ҚазМұнайГаз ҰК АҚ 2021 жылғы орнықты даму туралы есепті жариялады

18.07.2022

«ESG-күн тәртібі: ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР ТРЕНДІНДЕ»

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) орнықты даму туралы есепті жыл сайын жариялайды. Құжат компанияның Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық шарты аясындағы прогресі және компанияның орнықты даму жолындағы жаһандық мақсаттарына жетудегі прогресі туралы хабарламасы болып табылады.

Осы жылдың маусым айында ҚМГ Директорлар кеңесі Компанияның 2021 жылғы орнықты дамуы туралы верификацияланған есебін бекітті. Есеп GRI Standards орнықты даму саласындағы есептілік бойынша халықаралық стандарттарға сай дайындалды және Ernst&Young аудиторлық компаниясын тәуелсіз растау рәсімінен өтті. Сонымен қатар GRI Materiality Disclosures Service – Есептіліктің жаһандық бастамасының материалдылығын анықтау процесін тексерді.

Орнықты даму туралы есеп экономикалық, экологиялық, әлеуметтік қызметтің  түйінді көрсеткіштерін, біздің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, персоналды дамыту, сондай-ақ жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл саласындағы бастамаларымызды қамтиды.

Есепте ҚМГ-ның онжылдық кезеңге арналған жаңа стратегиялық даму бағыттарына, ESG-рейтингінің көрсеткіштерін ашуға, Компания өндірісінің көміртекті сыйымдылығын төмендету жөніндегі негізгі тәсілдер мен шараларға ерекше назар аударылды.

Мүдделі тараптардың мүдделерін есепке алудың маңыздылығын түсіне отырып, біз жыл сайын Есеп бойынша кері байланыс жинаймыз. Бұл тәжірибе бізге есептің мазмұны мен мазмұнын жақсартуға, сондай-ақ қызметкерлер мен басқа да мүдделі тараптардың Компанияның орнықты дамуының мәселелері туралы хабардар болуына ықпал етеді.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ

«ESG-күн тәртібі: ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР ТРЕНДІНДЕ»

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) орнықты даму туралы есепті жыл сайын жариялайды. Құжат компанияның Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық шарты аясындағы прогресі және компанияның орнықты даму жолындағы жаһандық мақсаттарына жетудегі прогресі туралы хабарламасы болып табылады.

Осы жылдың маусым айында ҚМГ Директорлар кеңесі Компанияның 2021 жылғы орнықты дамуы туралы верификацияланған есебін бекітті. Есеп GRI Standards орнықты даму саласындағы есептілік бойынша халықаралық стандарттарға сай дайындалды және Ernst&Young аудиторлық компаниясын тәуелсіз растау рәсімінен өтті. Сонымен қатар GRI Materiality Disclosures Service – Есептіліктің жаһандық бастамасының материалдылығын анықтау процесін тексерді.

Орнықты даму туралы есеп экономикалық, экологиялық, әлеуметтік қызметтің  түйінді көрсеткіштерін, біздің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, персоналды дамыту, сондай-ақ жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл саласындағы бастамаларымызды қамтиды.

Есепте ҚМГ-ның онжылдық кезеңге арналған жаңа стратегиялық даму бағыттарына, ESG-рейтингінің көрсеткіштерін ашуға, Компания өндірісінің көміртекті сыйымдылығын төмендету жөніндегі негізгі тәсілдер мен шараларға ерекше назар аударылды.

Мүдделі тараптардың мүдделерін есепке алудың маңыздылығын түсіне отырып, біз жыл сайын Есеп бойынша кері байланыс жинаймыз. Бұл тәжірибе бізге есептің мазмұны мен мазмұнын жақсартуға, сондай-ақ қызметкерлер мен басқа да мүдделі тараптардың Компанияның орнықты дамуының мәселелері туралы хабардар болуына ықпал етеді.

>