Ақпараттық қауіпсіздік – өз деңгейінде

26.05.2015

Осы жылдың сәуір айында «Русский Регистр» сертификациялау қауымдастығының өкілдермен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ кезекті рет ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйесінің ISO/IEC 27001 халықаралық стандартына сәйкестігін дәлелдеуге арналған инспекциялық аудит өткізілді.

Осы аудиттің ерекшелігі және қиындығы болып Компанияның ISO/IEC 27001:2013 жаңа нұсқасына көшумен қатар өткізілгендігі болды.

Өткізілген шаралардың жиындығы болып «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өз ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйесінің халықаралық стардарт ISO/IEC 27001:2013 жаңа нұсқасына сәйкес екендігін республикамызда алғашқылардың бірі болып дәлелдеп сәйкестік сертификатын алды.

Ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйесін енгізуге және жетілдіруге «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшылығы мен қызметкерлері ерекше назар аударатынын растады.

>