«ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ облигацияларға қатысты келісім алу мақсатында өтініш нәтижелерін жариялайды – олардың барлығы «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ жаһандық орта мерзімді облигацияларын шығару бағдарламасы аясында «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ шығарды

16.06.2021

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМОРАНДУМНЫҢ ШЫҒАРЫЛУЫ, ЖАРИЯЛАНУЫ НЕМЕСЕ ТАРАТЫЛУЫ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН (АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС) СОЛ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ЮРИСДИКЦИЯДА ТҰРҒАН НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯНЫҢ РЕЗИДЕНТІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ТҰЛҒАНЫҢ АТЫНА ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАЙДЫ.

2021 ж. 16 маусым

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ ЖӘНЕ KazMunaiGaz Finance B.V.
4,750%
ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН ЖӘНЕ 2025 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН 500 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА, 4,75% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІ ЖӘНЕ 2027 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН  1 000 000 000 ақш ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА, 5,375% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІ-МЕН ЖӘНЕ 2030 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН 1 250 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА,  5,75% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН ЖӘНЕ  2047 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН  1 250 000 000 АҚШ долларЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА ЖӘНЕ  6,375% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН және 2048 ж. өтеу мерзімімен  1 500 000 000 ақш доллары сомасындағы облигацияларға қатысты келісім алу мақсатында өтініштің нәтижелерін жариялайды ОЛАРДЫҢ БӘРІ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ЖӘНЕ KazMunaiGaz FINANCE SUB B.V. ЖАҺАНДЫҚ ОРТА МЕРЗІМДІ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ШЫҒАРЫЛАТЫН БОЛАДЫ.

Осы хабарламада пайдаланылатын, бірақ онда айқындалмаған, бас әріппен келтірілген терминдердің 2021 жылғы 24 мамырдағы Өтінішке (төменде айқындалғандай) қатысты келісім алу туралы меморандумда («Меморандум») оларға берілген мағынаға ие.

2021 жылғы 24 мамырда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  («Эмитент») және KazMunaiGaz Finance Sub B. V. («KMG Finance») әрбір ұстаушыға өз шақыруларын жариялады:

 • Өтеу мерзімі 2025 жылы 4,750 процент болатын 500 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S ережесі бойынша ISIN: XS1807299174; Қағида 144а ISIN: US48667QAR65) («2025 облигациялары»), оның ішінде 500 000 000 АҚШ доллары өтелмеген күйінде қалады;
 • Өтеу мерзімі 2027 ж. 4,75 процент болатын 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S: XS1595713782 ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN; 144A ISIN қағидасы: US48667QAN51) («2027 облигациялары»), оның ішінде 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар өтелмеген күйінде қалады;
 • 2030 жылы өтеу мерзімімен 5,375 процентпен 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (s: XS1807300105 ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN; 144A ISIN қағидасы: US48667QAQ82) («2030 облигациялар»), оның ішінде 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасына өтелмеген күйінде қалады;
 • Өтеу мерзімі 2047 ж. 5,75 процент болатын 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN: XS1595714087; 144A ISIN қағидасы: US48667QAP00) («2047 облигациялары»), оның ішінде 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар өтелмеген күйінде қалады;
 • 2048 жылы өтеу мерзімімен 6,375 процентпен 1 500 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN: XS1807299331; 144A ISIN қағидасы: US48667QAS49) («2048 облигациялар»), оның ішінде 1 500 000 000 АҚШ доллары сомасына өтелмеген күйінде қалады;

(әрқайсысы жеке «Серия» деп аталады, ал барлығы бірге «Облигациялар» деп аталады»),

 1. I) 2025 облигациялардың шарттарына, (ii) 2027 облигациялардың шарттарына, (iii) 2030 облигациялардың шарттарына, (iv) 2047 облигациялардың шарттарына, (v) 2048 облигациялардың шарттарына және (vi) 2025 облигациялар, 2027 облигациялар, 2030 облигациялар, 2047 облигациялар және 2048 облигациялар туралы сөз болып отырған трасттық шарттардың ережелеріне енгізілуі сұратылатын белгілі бір ұсынылатын түзетулерді енгізуге («Айналым») өз келісімін беру («Ұсыныс»).

Өтініш Меморандумда баяндалған шарттарда жасалды.

Осымен Эмитент және KMG Finance 2021 жылғы 24 мамырдағы жиналыстар туралы хабарламаларда баяндалған 2025 облигацияларының, 2027 облигацияларының, 2030 облигацияларының, 2047 облигацияларының және 2048 облигацияларының әрқайсысына қатысты төтенше қарарлар бүгін өткен отырыстарда тиісті түрде қабылданғаны туралы облигация ұстаушыларына хабарлайды. Төтенше қарарлардың күшіне енуі бүгінгі күні облигациялардың әрбір осындай сериясына қатысты сенімгерлік шарттарға толықтырулар жасасуға байланысты болады.

Ұсыныс бойынша дауыс беру мерзімінің тиісті аяқталу күніне:

 • 10: 00 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусым 2025 облигацияларға қатысты;
 • 10: 15 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусымда 2027 облигацияларға қатысты;
 • 10: 30 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусымда 2030 облигацияларына қатысты;
 • 10: 45 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусымда 2047 облигацияларына қатысты;
 • 11: 00 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусым 2048 облигацияларға қатысты;

Эмитент пен KMG Finance төменде мазмұндалған ұсынысқа қатысты дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтарды (2021 жылғы 7 маусымда 17:00 (Шығыс Еуропа уақыты бойынша)/22:00 (Лондон уақыты бойынша) ерте келісімді ұсыну мерзімінің аяқталу күнінен кешіктірмей ұсынысты қолдау үшін алынған дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтарды қоса алғанда) алды.

Облигациялардың сипаттамасы

Өтелмеген негізгі сома

Дауыс беру мерзімінің тиісті аяқталу күнінен кешіктірмей тиісті Төтенше қарарды қолдау үшін алынған дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтардың жалпы саны (облигациялардың номиналды құнында)

Тиісті Төтенше қарарды қолдау үшін дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар алынған өтелмеген облигациялардың проценті

Ерте келісімді ұсыну мерзімін аяқтау күніне дейін тиісті Төтенше қарарды қолдау үшін алынған дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар (Облигациялардың номиналды құнында)

Ерте келісім үшін алдын ала сыйақы сомасы (білікті облигациялардың әрбір 1000 АҚШ долларына) 1

2025 облигациялар

500 000 000 АҚШ доллары

459 842 000 АҚШ доллары

91,97%

459 842 000 АҚШ доллары

5,22 АҚШ доллары

2027 облигациялар

1 000 000 000 АҚШ доллары

865 106 000 АҚШ доллары

86,51%

864 906 000 АҚШ доллары

7,63 АҚШ доллары

2030 облигациялар

1 250 000 000 АҚШ доллары

1 174 378 000 АҚШ доллары

93,95%

1 174 078 000 АҚШ доллары

9,28 АҚШ доллары

2047 облигациялар

1 250 000 000 АҚШ доллары

1 166 846 000 АҚШ доллары

93,35%

1 166 846 000 АҚШ доллары

15,51 АҚШ доллары

2048 облигациялар

1 500 000 000 АҚШ доллары

1 419 609 000 АҚШ доллары

94,64%

1 419 609 000 АҚШ доллары

15,36 АҚШ доллары

1 Мұнда тек индикативті сандар көрсетілген және олар білікті облигациялардың номиналды құны бойынша ең жақын центке дейін 1000 АҚШ долларына дөңгелектенеді. Әрбір білікті облигация ұстаушысы алған ерте келісім үшін нақты сыйақы сомасы дөңгелектеніп, ешқандай түзетулерсіз төленеді.

Эмитент ұсынысты қолдау үшін дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар 2021 жылғы 18 маусымдағы есеп айырысу күніне ерте келісім беру мерзімі өткен күннен кешіктірілмей алынған облигациялар бойынша ерте келісім бергені үшін тиісті сыйақы төлеуге ниетті.

 

Шақыруға қатысты келісім алу жөніндегі агенттер:

J.P. Morgan AG

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Франкфурт-на-Майне
Германия

Кімге: EMEA Liability Management Group

Эл. пошта: em_europe_lm@jpmorgan.com

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street

Canary Wharf

Лондон E14 5JP

Ұлыбритания

Кімге: EMEA Liability Management Group

Эл. пошта: em_europe_lm@jpmorgan.com

UBS AG Банкінің Лондон бөлімшесі

5 Broadgate
Лондон EC2M 2QS
Ұлыбритания

 

Кімге: Liability Management Group

Телефон (АҚШ) (адресат төлейтін) +1 (203) 719-4210; (тегін) +1 (888) 719-4210

Телефон (Ұлыбритания) +44 20 7568 1121

Email: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

Шақыруға қатысты дауыстарды санау жөніндегі агент:

«Lucid Issuer Services Limited» компаниясы

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Лондон WC1H 8HA

Ұлыбритания

Кімге: Дэвид Шилсон

тел. +44 207 704 0880.

Электрондық пошта: kmg@lucid-is.com 

вебсайт: https://portal.lucid-is.com

 

Осы хабарландыру:

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ,

Қонаев к-сі, 8

Нұр-Сұлтан қ., 010000

Қазақстан

«KazMunaiGaz Finance Sub B.V.» компаниясы

Strawinskylaan 807

Tower A-8
1077 XX Амстердам
Нидерланды

 

ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Осы хабарландыруды Меморандуммен бірге оқу керек. Осы хабарландыру мен Меморандумда маңызды ақпарат бар, онымен мұқият танысып шығу керек. Егер Сізде осы хабарландырудың немесе Меморандумның мазмұнына қатысты күмәніңіз болса, сізге дереу қаржылық және заңгерлік консультация үшін, оның ішінде кез келген салық салдарларына қатысты  биржалық брокерге, банк менеджеріне, заң кеңесшісіне, бухгалтерге немесе басқа тәуелсіз қаржы кеңесшісіне жүгіну ұсынылады. Бұл хабарландыру тек ақпараттық сипатқа ие.

Келісімдер алу жөніндегі агенттердің біреуі де, Дауыстарды санау жөніндегі агент те, Облигацияларды ұстаушылардың өкілі (немесе олардың тиісті үлестес тұлғалары, директорлар, лауазымды тұлғалар, қызметкерлер және агенттер) Меморандумда қамтылған ақпаратты жеке тексерген жоқ және Келісімдер алу жөніндегі агенттер де, Дауыстарды санау жөніндегі агент те, Облигацияларды ұстаушылардың өкілі де, олардың үлестес тұлғалары, тиісті директорлары, лауазымды тұлғалары, қызметкерлері немесе агенттері де Меморандумға немесе Өтінішке қатысты (анық немесе ұйғарынды) ешқандай растаулар, кепілдіктер, міндеттемеле немесе кез келген түрдегі ұсынымдарды жасамайды және осы тұлғалардың біреуі де өзіне Өтінішке немесе оған қатысты  немесе Эмитент  немесе KMG Finance Эмитентке, KMG Finance немесе Өтінішке қатысты елеулі ақпаратты ашпауына қатысты Эмитент немесе KMG Finance ұсынған кез келген басқа ақпаратпен бірдей, Меморандумда қамтылған ақпараттың дәлдігіне немесе толықтығына қатысты ешқандай міндеттемелерді немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Дауыстарды санау жөніндегі агент Эмитенттің және KMG Finance агенті болып табылады және Облигацияларды ұстаушылар алдында ешқандай міндеттемелер алмайды.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМОРАНДУМНЫҢ ШЫҒАРЫЛУЫ, ЖАРИЯЛАНУЫ НЕМЕСЕ ТАРАТЫЛУЫ ЗАҢСЫЗ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН (АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС) СОЛ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ЮРИСДИКЦИЯДА ТҰРҒАН НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯНЫҢ РЕЗИДЕНТІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ТҰЛҒАНЫҢ АТЫНА ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАЙДЫ.

2021 ж. 16 маусым

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ ЖӘНЕ KazMunaiGaz Finance B.V.
4,750%
ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН ЖӘНЕ 2025 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН 500 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА, 4,75% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІ ЖӘНЕ 2027 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН  1 000 000 000 ақш ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА, 5,375% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІ-МЕН ЖӘНЕ 2030 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН 1 250 000 000 АҚШ ДОЛЛАРЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА,  5,75% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН ЖӘНЕ  2047 Ж. ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН  1 250 000 000 АҚШ долларЫ СОМАСЫНДАҒЫ ОБЛИГАЦИЯЛАРҒА ЖӘНЕ  6,375% ПРОЦЕНТТІК МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН және 2048 ж. өтеу мерзімімен  1 500 000 000 ақш доллары сомасындағы облигацияларға қатысты келісім алу мақсатында өтініштің нәтижелерін жариялайды ОЛАРДЫҢ БӘРІ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ЖӘНЕ KazMunaiGaz FINANCE SUB B.V. ЖАҺАНДЫҚ ОРТА МЕРЗІМДІ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ШЫҒАРЫЛАТЫН БОЛАДЫ.

Осы хабарламада пайдаланылатын, бірақ онда айқындалмаған, бас әріппен келтірілген терминдердің 2021 жылғы 24 мамырдағы Өтінішке (төменде айқындалғандай) қатысты келісім алу туралы меморандумда («Меморандум») оларға берілген мағынаға ие.

2021 жылғы 24 мамырда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  («Эмитент») және KazMunaiGaz Finance Sub B. V. («KMG Finance») әрбір ұстаушыға өз шақыруларын жариялады:

 • Өтеу мерзімі 2025 жылы 4,750 процент болатын 500 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S ережесі бойынша ISIN: XS1807299174; Қағида 144а ISIN: US48667QAR65) («2025 облигациялары»), оның ішінде 500 000 000 АҚШ доллары өтелмеген күйінде қалады;
 • Өтеу мерзімі 2027 ж. 4,75 процент болатын 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S: XS1595713782 ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN; 144A ISIN қағидасы: US48667QAN51) («2027 облигациялары»), оның ішінде 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар өтелмеген күйінде қалады;
 • 2030 жылы өтеу мерзімімен 5,375 процентпен 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (s: XS1807300105 ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN; 144A ISIN қағидасы: US48667QAQ82) («2030 облигациялар»), оның ішінде 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасына өтелмеген күйінде қалады;
 • Өтеу мерзімі 2047 ж. 5,75 процент болатын 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN: XS1595714087; 144A ISIN қағидасы: US48667QAP00) («2047 облигациялары»), оның ішінде 1 250 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар өтелмеген күйінде қалады;
 • 2048 жылы өтеу мерзімімен 6,375 процентпен 1 500 000 000 АҚШ доллары сомасындағы облигациялар (S ережесі бойынша Жаһандық облигациялардың ISIN: XS1807299331; 144A ISIN қағидасы: US48667QAS49) («2048 облигациялар»), оның ішінде 1 500 000 000 АҚШ доллары сомасына өтелмеген күйінде қалады;

(әрқайсысы жеке «Серия» деп аталады, ал барлығы бірге «Облигациялар» деп аталады»),

 1. I) 2025 облигациялардың шарттарына, (ii) 2027 облигациялардың шарттарына, (iii) 2030 облигациялардың шарттарына, (iv) 2047 облигациялардың шарттарына, (v) 2048 облигациялардың шарттарына және (vi) 2025 облигациялар, 2027 облигациялар, 2030 облигациялар, 2047 облигациялар және 2048 облигациялар туралы сөз болып отырған трасттық шарттардың ережелеріне енгізілуі сұратылатын белгілі бір ұсынылатын түзетулерді енгізуге («Айналым») өз келісімін беру («Ұсыныс»).

Өтініш Меморандумда баяндалған шарттарда жасалды.

Осымен Эмитент және KMG Finance 2021 жылғы 24 мамырдағы жиналыстар туралы хабарламаларда баяндалған 2025 облигацияларының, 2027 облигацияларының, 2030 облигацияларының, 2047 облигацияларының және 2048 облигацияларының әрқайсысына қатысты төтенше қарарлар бүгін өткен отырыстарда тиісті түрде қабылданғаны туралы облигация ұстаушыларына хабарлайды. Төтенше қарарлардың күшіне енуі бүгінгі күні облигациялардың әрбір осындай сериясына қатысты сенімгерлік шарттарға толықтырулар жасасуға байланысты болады.

Ұсыныс бойынша дауыс беру мерзімінің тиісті аяқталу күніне:

 • 10: 00 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусым 2025 облигацияларға қатысты;
 • 10: 15 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусымда 2027 облигацияларға қатысты;
 • 10: 30 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусымда 2030 облигацияларына қатысты;
 • 10: 45 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусымда 2047 облигацияларына қатысты;
 • 11: 00 (Лондон уақыты) 2021 жылғы 14 маусым 2048 облигацияларға қатысты;

Эмитент пен KMG Finance төменде мазмұндалған ұсынысқа қатысты дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтарды (2021 жылғы 7 маусымда 17:00 (Шығыс Еуропа уақыты бойынша)/22:00 (Лондон уақыты бойынша) ерте келісімді ұсыну мерзімінің аяқталу күнінен кешіктірмей ұсынысты қолдау үшін алынған дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтарды қоса алғанда) алды.

Облигациялардың сипаттамасы

Өтелмеген негізгі сома

Дауыс беру мерзімінің тиісті аяқталу күнінен кешіктірмей тиісті Төтенше қарарды қолдау үшін алынған дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтардың жалпы саны (облигациялардың номиналды құнында)

Тиісті Төтенше қарарды қолдау үшін дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар алынған өтелмеген облигациялардың проценті

Ерте келісімді ұсыну мерзімін аяқтау күніне дейін тиісті Төтенше қарарды қолдау үшін алынған дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар (Облигациялардың номиналды құнында)

Ерте келісім үшін алдын ала сыйақы сомасы (білікті облигациялардың әрбір 1000 АҚШ долларына) 1

2025 облигациялар

500 000 000 АҚШ доллары

459 842 000 АҚШ доллары

91,97%

459 842 000 АҚШ доллары

5,22 АҚШ доллары

2027 облигациялар

1 000 000 000 АҚШ доллары

865 106 000 АҚШ доллары

86,51%

864 906 000 АҚШ доллары

7,63 АҚШ доллары

2030 облигациялар

1 250 000 000 АҚШ доллары

1 174 378 000 АҚШ доллары

93,95%

1 174 078 000 АҚШ доллары

9,28 АҚШ доллары

2047 облигациялар

1 250 000 000 АҚШ доллары

1 166 846 000 АҚШ доллары

93,35%

1 166 846 000 АҚШ доллары

15,51 АҚШ доллары

2048 облигациялар

1 500 000 000 АҚШ доллары

1 419 609 000 АҚШ доллары

94,64%

1 419 609 000 АҚШ доллары

15,36 АҚШ доллары

1 Мұнда тек индикативті сандар көрсетілген және олар білікті облигациялардың номиналды құны бойынша ең жақын центке дейін 1000 АҚШ долларына дөңгелектенеді. Әрбір білікті облигация ұстаушысы алған ерте келісім үшін нақты сыйақы сомасы дөңгелектеніп, ешқандай түзетулерсіз төленеді.

Эмитент ұсынысты қолдау үшін дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар 2021 жылғы 18 маусымдағы есеп айырысу күніне ерте келісім беру мерзімі өткен күннен кешіктірілмей алынған облигациялар бойынша ерте келісім бергені үшін тиісті сыйақы төлеуге ниетті.

 

Шақыруға қатысты келісім алу жөніндегі агенттер:

J.P. Morgan AG

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Франкфурт-на-Майне
Германия

Кімге: EMEA Liability Management Group

Эл. пошта: em_europe_lm@jpmorgan.com

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street

Canary Wharf

Лондон E14 5JP

Ұлыбритания

Кімге: EMEA Liability Management Group

Эл. пошта: em_europe_lm@jpmorgan.com

UBS AG Банкінің Лондон бөлімшесі

5 Broadgate
Лондон EC2M 2QS
Ұлыбритания

 

Кімге: Liability Management Group

Телефон (АҚШ) (адресат төлейтін) +1 (203) 719-4210; (тегін) +1 (888) 719-4210

Телефон (Ұлыбритания) +44 20 7568 1121

Email: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

Шақыруға қатысты дауыстарды санау жөніндегі агент:

«Lucid Issuer Services Limited» компаниясы

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Лондон WC1H 8HA

Ұлыбритания

Кімге: Дэвид Шилсон

тел. +44 207 704 0880.

Электрондық пошта: kmg@lucid-is.com 

вебсайт: https://portal.lucid-is.com

 

Осы хабарландыру:

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ,

Қонаев к-сі, 8

Нұр-Сұлтан қ., 010000

Қазақстан

«KazMunaiGaz Finance Sub B.V.» компаниясы

Strawinskylaan 807

Tower A-8
1077 XX Амстердам
Нидерланды

 

ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

Осы хабарландыруды Меморандуммен бірге оқу керек. Осы хабарландыру мен Меморандумда маңызды ақпарат бар, онымен мұқият танысып шығу керек. Егер Сізде осы хабарландырудың немесе Меморандумның мазмұнына қатысты күмәніңіз болса, сізге дереу қаржылық және заңгерлік консультация үшін, оның ішінде кез келген салық салдарларына қатысты  биржалық брокерге, банк менеджеріне, заң кеңесшісіне, бухгалтерге немесе басқа тәуелсіз қаржы кеңесшісіне жүгіну ұсынылады. Бұл хабарландыру тек ақпараттық сипатқа ие.

Келісімдер алу жөніндегі агенттердің біреуі де, Дауыстарды санау жөніндегі агент те, Облигацияларды ұстаушылардың өкілі (немесе олардың тиісті үлестес тұлғалары, директорлар, лауазымды тұлғалар, қызметкерлер және агенттер) Меморандумда қамтылған ақпаратты жеке тексерген жоқ және Келісімдер алу жөніндегі агенттер де, Дауыстарды санау жөніндегі агент те, Облигацияларды ұстаушылардың өкілі де, олардың үлестес тұлғалары, тиісті директорлары, лауазымды тұлғалары, қызметкерлері немесе агенттері де Меморандумға немесе Өтінішке қатысты (анық немесе ұйғарынды) ешқандай растаулар, кепілдіктер, міндеттемеле немесе кез келген түрдегі ұсынымдарды жасамайды және осы тұлғалардың біреуі де өзіне Өтінішке немесе оған қатысты  немесе Эмитент  немесе KMG Finance Эмитентке, KMG Finance немесе Өтінішке қатысты елеулі ақпаратты ашпауына қатысты Эмитент немесе KMG Finance ұсынған кез келген басқа ақпаратпен бірдей, Меморандумда қамтылған ақпараттың дәлдігіне немесе толықтығына қатысты ешқандай міндеттемелерді немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Дауыстарды санау жөніндегі агент Эмитенттің және KMG Finance агенті болып табылады және Облигацияларды ұстаушылар алдында ешқандай міндеттемелер алмайды.

>