Халықаралық облигацияларға қатысты сатып алу және келісім алу туралы ұсыныстардың нәтижелері  

02.04.2019

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – «Компания», «ҚМГ») және KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.  халықаралық облигацияларға қатысты келісім алу туралы ұсыныстың нәтижелері туралы хабарлайды.

2019 жылғы 27  ақпанда ҚМГ мен KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ("KMG Finance")  әрбір ұстаушыға:

- Пайыздық мөлшерлемесі 3,875% және 2022 жылы өтеу мерзімі бар 500 000 000 АҚШ доллары сомасына ноталар  (S  ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1595713279; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAM78) ("2022 ноталары");

- Пайыздық мөлшерлемесі 4,40% және 2023 жылы өтеу мерзімі бар 1 000 000 000  АҚШ доллары сомасына ноталар     (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS0925015074; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US46639UAA34) ("2023 ноталары");

- Пайыздық мөлшерлемесі 4,75% және 2027 жылы өтеу мерзімі бар 1 000 000 000   АҚШ доллары сомасына ноталар     (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1595713782; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAN51) ("2027 ноталары"); және

- Пайыздық мөлшерлемесі 5,75% және 2047 жылы өтеу мерзімі бар 1 250 000 000   АҚШ доллары сомасына ноталар       (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1595714087; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAP00) ("2047 ноталар"),

(i)  2022 ноталар талаптарына, (ii)  2023 ноталар талаптарына, (iii) 2027 ноталар талаптарына , (iv) 2047 ноталар талаптарына 2047 және  (v) негізінде 2022 ноталар, 2023 ноталар, 2027 ноталар және 2047 ноталар шығарылған сенімгерлік шарттардың ережелеріне ұсынылып отырған өзгерістерді енгізуге келісім беру өтінішімен жүгінуі туралы хабарлады, бұл Келісім алу меморандумында егжей-тегжейлі жазылған  ("Ұсыныс").

2019 жылғы 29 наурызда жүргізілген Жиналыстарда белгіленген тәртіппен 2022 ноталар, 2023 ноталар және 2047 ноталарға қатысты 2019 жылғы 27 ақпандағы жиналыс туралы хабарламаларда келтірілген тиісті Төтенше қарарлар қабылданған болды.

Бұдан басқа, 2019 жылғы 27 ақпанда ҚМГ мен KMG Finance  сондай-ақ 6,0% пайыздық мөлшерлемесімен және 2044 жылы өтеу мерзімімен 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасына ноталарға қатысты  келісім алу және сатып алу туралы ұсыныс туралы жарияланды (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1134544151; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAK13) («2044 ноталары»), олардың ішінен  30 112 000 АҚШ  доллары сомасына ноталар өтелмеген болып қалуда.

2019 жылғы 29 наурызда өткізілген Жиналыста 2044 Ноталарына қатысты 2019 жылғы 27 ақпандағы жиналыс туралы хабарламада келтірілген Төтенше қарар белгіленген тәртіппен қабылданды. Осылайша, ҚМГ және KMG Finance 2044 ноталар шарттарына өзгерістер енгізу туралы ұсынысты қолдау үшін сатып алу туралы нақты өкімдерді және дауыс беру туралы өкімдерді алды (Ноталарды сатып алуға ұсынусыз).      

Баспасөз-релиздің толық мәтінімен және оған қосымшалармен келесі сілтеме бойынша танысуға болады.

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – «Компания», «ҚМГ») және KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.  халықаралық облигацияларға қатысты келісім алу туралы ұсыныстың нәтижелері туралы хабарлайды.

2019 жылғы 27  ақпанда ҚМГ мен KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ("KMG Finance")  әрбір ұстаушыға:

- Пайыздық мөлшерлемесі 3,875% және 2022 жылы өтеу мерзімі бар 500 000 000 АҚШ доллары сомасына ноталар  (S  ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1595713279; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAM78) ("2022 ноталары");

- Пайыздық мөлшерлемесі 4,40% және 2023 жылы өтеу мерзімі бар 1 000 000 000  АҚШ доллары сомасына ноталар     (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS0925015074; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US46639UAA34) ("2023 ноталары");

- Пайыздық мөлшерлемесі 4,75% және 2027 жылы өтеу мерзімі бар 1 000 000 000   АҚШ доллары сомасына ноталар     (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1595713782; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAN51) ("2027 ноталары"); және

- Пайыздық мөлшерлемесі 5,75% және 2047 жылы өтеу мерзімі бар 1 250 000 000   АҚШ доллары сомасына ноталар       (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1595714087; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAP00) ("2047 ноталар"),

(i)  2022 ноталар талаптарына, (ii)  2023 ноталар талаптарына, (iii) 2027 ноталар талаптарына , (iv) 2047 ноталар талаптарына 2047 және  (v) негізінде 2022 ноталар, 2023 ноталар, 2027 ноталар және 2047 ноталар шығарылған сенімгерлік шарттардың ережелеріне ұсынылып отырған өзгерістерді енгізуге келісім беру өтінішімен жүгінуі туралы хабарлады, бұл Келісім алу меморандумында егжей-тегжейлі жазылған  ("Ұсыныс").

2019 жылғы 29 наурызда жүргізілген Жиналыстарда белгіленген тәртіппен 2022 ноталар, 2023 ноталар және 2047 ноталарға қатысты 2019 жылғы 27 ақпандағы жиналыс туралы хабарламаларда келтірілген тиісті Төтенше қарарлар қабылданған болды.

Бұдан басқа, 2019 жылғы 27 ақпанда ҚМГ мен KMG Finance  сондай-ақ 6,0% пайыздық мөлшерлемесімен және 2044 жылы өтеу мерзімімен 1 000 000 000 АҚШ доллары сомасына ноталарға қатысты  келісім алу және сатып алу туралы ұсыныс туралы жарияланды (S ережесі бойынша ISIN жаһандық нотасы: XS1134544151; 144А қағидасы бойынша ISIN жаһандық нотасы: US48667QAK13) («2044 ноталары»), олардың ішінен  30 112 000 АҚШ  доллары сомасына ноталар өтелмеген болып қалуда.

2019 жылғы 29 наурызда өткізілген Жиналыста 2044 Ноталарына қатысты 2019 жылғы 27 ақпандағы жиналыс туралы хабарламада келтірілген Төтенше қарар белгіленген тәртіппен қабылданды. Осылайша, ҚМГ және KMG Finance 2044 ноталар шарттарына өзгерістер енгізу туралы ұсынысты қолдау үшін сатып алу туралы нақты өкімдерді және дауыс беру туралы өкімдерді алды (Ноталарды сатып алуға ұсынусыз).      

Баспасөз-релиздің толық мәтінімен және оған қосымшалармен келесі сілтеме бойынша танысуға болады.

>