Өзгерістер арқылы ОРНЫҚТЫЛЫҚ

ҚМГ компаниялар тобы бойынша түйінді көрсеткіштер
01
ПАЙДА
млрд теңге
2016
360,1
2016
525,4
2018
693,5
САТЫП АЛУ
млрд теңге
2016
1 871
2016
2 553
2018
2 428
Өндіру мен өңдеу көрсеткіштері
02
Қорлар (A,B,C1)
млн барр. м.б.
2016
8 254,5
2016
7 954,1
2018
7 811,2
Мұнай
625,8
млн тонна
Газ конденсаты
42,4
млн тонна
Табиғи газ
414,3
млрд м3

Мұнай мен газ өндіру
мың тонна мұнай
2016
22 639
2016
23 362
2018
23 606
күніне млн м3 газ
2016
20,2
2016
21,9
2018
22,3
CO2 шығарындыларының қарқындылығы
2016
115
2016
110
2018
101
1 000 тонна КСШ-ға тонна

Өңдеу
мың тонна мұнай
2016
17 673
2016
18 207
2018
19 715
CO2 шығарындыларының қарқындылығы
2016
219
2016
221
2018
216
1 000 тонна КСШ-ға тонна
Маркетинг
Күніне
> 100 мың
автомобильге май құю

Мұнай мен газ тасымалдау
Топтың магистральдық құбырларымен
Мұнай тасымалдау, мың тонна
2016
62 390
2016
67 864
2018
67 961
Газ тасымалдау, күніне млн м3
2016
241
2016
276
2018
306
Мұнайды теңіз флотымен тасымалдау, мың тонна
2016
7 081
2016
6 951
2018
7 077

Сервис
жер үсті және әуе көлігі
теңіз операцияларын қолдау
бұрғылау және интеграцияланған қызметтер
технологиялық процестерді автоматтандыру
мұнай төгілуіне ден қою бойынша сервис
мұнай-газ жабдықтарын өндіру
10,5 мыңнан астам көлік құралы
біздің өндірістік объектілерде күн сайын жұмыс істейді
Экологиялық көрсеткіштер
03
су жинау ,
млн м3
СО2 шығарындылары,
млн тонна
энергия тұтыну,
млн ГДж
ілеспе мұнай
газын кәдеге жарату
деңгейі, %
2016 81,3 7,6 113,2 86
2017 84,4 8,5 119,5 85
2018 93,7 9,3 167,6 93
Қызметкерлер саны
04
Қызметкерлер саны*
2016
90 267
2016
84 061
2018
78 933
Жынысы бойынша бөліністе, %
21
2016
79
19,2
2017
80,8
18,8
2018
81,2

ҚМГ компаниялар тобы қызметкерлерін
әлеуметтік қолдау
млрд теңге
2016
90 267
2016
84 061
2018
78 933
Өлім жағдайларының саны
2016
7
2016
5
2018
1
КЕЛЕСІ БӨЛІМ
ЕСЕП ТУРАЛЫ