Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия үнемдеу

Біз компаниядағы энергия тиімділікті арттыру және энергия ресурстарын пайдалануды оңтайландыру бойынша жұмыстарды белсенді жүргіземіз.

2021 жылға дейінгі кезеңге арналған «Энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттырудың корпоративтік жол картасын»

әзірленді. Оны әзірлеу нәтижесінде энергия ресурстарын тұтынуды 4,5 млн. ГДж-ға төмендету жоспарланып отыр. Біз сондай-ақ энергия сервистік шарттарының халықаралық танылған тетіктері арқылы энергия үнемдеу саласына стратегиялық инвесторларды тарту бойынша жұмысыстарды жалғастырудамыз.

Компания тобындағы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін дамытудың негізгі стратегиялық бағыттары – технологиялық жабдықтарды жаңарту, энергия сақтайтын технологияларды енгізу, жылу энергиясын әзірлеуді және тұтынуды оңтайландыру, сондай-ақ ілеспе мұнай газын пайдалана отырып,  электрэнергиясының жеке көздерін дамыту.  

Энергия үнемдеу бойынша өткізілген іс-шаралардың арқасында энергетикалық жылу ресурстарын (ЭЖР) тұтыну 2016 жылмен салыстырғанда 0,7 %-ға қысқарды.Сонымен қатар, 2017 жылы энергия тұтыну компаниялар тобы бойынша  Барлау-Өндіру секторында орташа шамамен 1 тонна     шаққанда 1,6 ГДж құрады, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда (2016 ж) 6%-ға аз.

2017 жылы энергия үнемдеу және энергия тиімділігі бойынша 82 астам іс-шаралар жасалды. ЭЖР-дің жалпы үнемдеуі  833,3 ГДж құрады, бұл электрэнергияның 12,3 млн.кВт, жылу энергиясының 2,1 мың.Гкал табиғи газдың 7 879 мың м3 және қазандық жылу 14,6 мың.тонна. ЭЖР-ді сатып алу бойынша 410,3 млн. теңге (1,26 млн.АҚШ доллары) қаржы шығыны үнемделді.

Болашақта біздің жоспарымызда:

  • Нәтижесінде кемінде 0,8 млн. ГДж (2018 жылы) үнемдеуге әкелетін энергия үнемдеу және энергия тиімділігі жөніндегі іс-шараларды іске асыруды;
  • ағымдағы Қазақстанның МӨЗ әлемдің үздік мұнай өңдеу зауыттарымен салыстырғандағы даму деңгейін талдау үшін, сондай-ақ барлық МӨЗ-да қайта энергетикалық тексеріс жүргізу үшін (2019 жылға дейін) Solomon электрсиымдылығы индекстері бойынша бенчмаркингтік зерттеу жүргізу.

Сонымен қатар, осы жылы Компания алғашқы рет негізгі әлемдік тенденцияларға қатысты «ҚазМұнайГаздың» энергия ресурстарын пайдалану және энерготиімділік саласындағы негізгі көрсеткіштерін, табиғи газ нарығының даму болжамы мен осы саланың алдында тұрған тәуекел бағалауларын ескере отырып  өзінің жеке Энергетикалық Есебін дайындап жариялады.