Экологиялық жауапкершілік

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК

Біздің басқару тәсіліміз

Еқ, өқ және қоқ бойынша менеджмент жүйесі

Қоршаған ортаға тиетін әсерді бағалау

Өндірістік экологиялық бақылау

Мүдделі тараптармен ішкі және сыртқы өзара іс-қимыл жасау жүйесі

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру

Энергетикалық ресурстарды пайдалану және энергия үнемдеу

Су ресурстарын пайдалану

Атмосфералық ауаны қорғау

Климаттың өзгеруі және парниктік газдар шығарындылары

Қалдықтарды басқару

Биоалуантүрлілікті сақтау

Мұнайдың төгілуін алдын алу