Біздің қоршаған ортаға әсеріміз

Біздің мақсатымыз – қоғамға және табиғатқа зиян келтірмей қоршаған ортаға әсерін тигізетін ықпалдарды тиімді басқару. Біз көмірсутегілерін барлау және өндірудің толық өндірістік циклін, оларды тасымалдауды және арнайы сервистік қызметтер көрсеткенге дейін қайта өңдеуді жүзеге асыра отырып, жоғары өндірістік және экологиялық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуге тырысамыз, қоршаған ортаны қорғаудың (ҚОҚ) басқару жүйелерін тұрақты жетілдіруге бағытталамыз. Біз Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Компания саясатына (бұдан әрі – Саясат), және қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралардың бекітілген жоспарларына сәйкес өндірістік қызметті жүзеге асырамыз.ҚОҚ Саясатына сәйкес, басқарудың негізгі қағидаттары - қоршаған ортаға қызметтің келеңсіз әсерлерін үздіксіз азайту, ҚОҚ саласындағы қатерлерді анықтау және басқару, энергиялық тиімділікті арттыру, ашықтықты және ақпараттылықты қамтамасыз ету болып табылады. Саясаттың ықпалы ҚМГ-ның барлық қызметкерлеріне, сондай-ақ ҚМГ объектілерінде қызметтер көрсететін мердігерлік ұйымдардың қызметкерлеріне таралады.

2006 жылдан бастап жұмыс жағдайында сапа саласында басқару жүйесін қолдау, қоршаған ортаны қорғау, денсаулықты қорғау және ISO 9001, ISO 14001 мен OHSAS 18001 талаптарына сәйкес еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты қолдауға ие болып келеді.

ҚМГ Басқармасы және Директорлар кеңесі отырыстарында ЕҚОҚ ай сайын тыңдалады, ал бұл басшылар мен мамандардың жауапкершілігін арттырады. Біз жыл сайынғы негізде ҚОҚ саласындағы біздің жетістіктерімізді талдаймыз және жақсартуға арналған саланы, болашақ қызмет үшін мақсаттар мен міндеттерді анықтаймыз. Біз экологиялық қауіпсіздікті сақтау және қоршаған ортаға келеңсіз әсерлерді азайту мақсатында жаңа практика мен технологияларды қолдану және енгізу мүмкіндіктерін үздіксіз зерттейміз. 

Біздің қызметіміздің басым бағыттары: жылыжайлық газдардың шығарындыларын басқару, жалындатып жағуды азайту, тарихи қалдықтарды пайдаға асыру, биоалуантүрлілікті сақтау, жерді құнарландыру және энергиялық тиімділікті арттыру болып табылады.

Экологиялық көрсеткіштер бойынша толық ақпарат тұрақты даму бойынша Есептілікте көрсетілген.

Бізбен міндетті тәрітпте ке-келген қызметті жоспарлау барысында қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) жүргізіледі. ҚОӘБ барлық жобалары мемлекеттік әлеуметтік сараптамадан өтеді және мүдделі тараптарға таныстыру үшін Әкімдіктің сайттарында қолжетімді:

Атырау облысы

ҚОӘБ «Сәтпаев» аумағы

«Жамбыл» аумағында іздестіру жұмыстарын алдын-ала ҚОӘБ

Жамбыл аумағынд жобаға бағалау жұмыстарын алдын-ала ҚОӘБ

«Ембмұнайгаз» АҚ Нұржанов, Ақтөбе, Батыс Оппасы кен орындарында алдын-ала ҚОӘБ

«Ембмұнайгаз» АҚ Кенбай кен орынында алдын-ала ҚОӘБ

«Ембмұнайгаз» АҚ Әгікенкен орынында, Нұржанов кен орынында алдын-ала ҚОӘБ

Исатай аумағын алдын-ала ҚОӘБ

Маңғыстау облысы

“Oil Construction Company” ЖШС  №9 Карьер кен орнының маңайын ҚОӘБ

“Oil Construction Company” ЖШС   «құмды-қиыршықтасты қоспа» (№9 Карьер кен орнының маңайы) ҚОӘБ

Ақтау қ. «ҚазМұнайТеңіз»  ТМК ЖШС бөлімшесі Боранкөл кен орнын ҚОӘБ

Нұрсұлтан құрылымында бағалау жұмыстарының Жобасына ҚОӘБ

Қаражанбас кен орнында қабаттағы суды тұщылау бойынша зауыт құрылысының ҚОӘБ

«Қосымша 4-ші өлшеуші жолмен блокты жобалау» «Өзенмұнайгаз» АҚ ҚОӘБ

Ақтөбе облысы

«Өріктау оперейтинг» ЖШС «Оңтүстік Өріктау кен орынында бағалау жұмыстарының жобасын» алдын-ала ҚОӘБ

«Интергаз Орталық Азия» АҚ-ның бөлімшесі СП-2, СП-3, СП-4, СП-5, СП-7 қайта құру ЖСҚ әзірлеу» және Жақсықұянқұлақ» аумағында СП-1, СП-6 «Бозой» жаңадан құрылысын  ҚОӘБ

«ҚазТрансОйл» АҚ «Антенналық-діңгекті құрылыс» жұмыс жоспарына ҚОӘБ

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ «жоғарғы қысымды газқұбырының  резервтік жіпшесін Ақтөбе қ. Ілек өз. арқылы ЖЭЦ аумағында ЛК-6 және ЛК-7 аралығында  құрастыру» дқмыс жоспарына ҚОӘБ

«Газқұбырды ШП-36 мен ақтөбе қ. 12 ықшам ауданымен сақиналау»