2016 – трансформация жылы

2015–2016 жылдары ең маңызды оқиға Мемлекет басшысы бастамашылық еткен басталған Трансформациялау бағдарламасын іске асыру процесі болып табылады. Трансформациялау бағдарламасы компанияның құнын ұлғайтуға, бизнес-процестерді өзгерту арқылы бизнестің тиімділігін арттыруға, үздік басқарушылық іс-тәжірибелер мен технологияларды енгізуге,  адами ресурстарды және компания активтерінің портфелін басқару сапасын арттыруға бағытталған. 

2016 жылдың маусымынан бастап өндірістік активтерді басқаруды жеңілдетуді көздейтін корпоративтік құрылымның жаңа үлгісіне өту басталды.  Үлгі қосалқы холдингтердің қосылуы, ұйымдастыру құрылымын жеңілдету, бейінді емес және қосымша активтерден шығу есебінен басқару деңгейлерінің санын қысқартуды көздейді.

Басқару деңгейлерінің саны қазіргі алтымен салыстырғанда екіге дейін қысқартылады.

Біріншісі – Ұлттық компания көрсететін басқарушылық деңгей. Бұнда стратегиялық басқару функциясы орталықтандырылған.

Екінші деңгей – бұл еншілес ұйымдар. Олардың міндеті корпоративтік орталық айқындаған мақсаттарға сәйкес ағымдағы өндірістік қызметті тиімді жүзеге асыру. 

Жаңа үлгі  әкімшілік рәсімдерді және басқарушылық деңгейлердің санын қысқартуға, шешімдер қабылдауды жылдамдатуға, бейінді қызметте ресурстарды шоғырландыруға және Топтың басқарушылығын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Құнын жасау тізбегінің барлың элементтерін стратегиялық басқару функцияларын толық орталықтандыру қамтамасыз етіледі: көмірсутектерді барлау және өндіруден бастап мұнай өнімдері мен газды өткізуге дейін.